Bếp từ 3 vùng nấu lắp âm Electrolux LIT60342

Giá: 13.000.000đ Giá thị trường: 26.000.000đ