Tinh dầu cam ngọt hữu cơ Gravier 10ml

Giá: 130.000đ

  • Tên khoa học: Citrus sinesis
  • Thành phần sử dụng: Vỏ quả tươi
  • Phương thức sản xuất: Chưng cất hơi nước