Quai Cầm Silicon

Giá: 295.000đ

  • Cân nặng: 0,1 kg
  • Kích thước: 13 x 6 x 2cm