Máy vắt cam Siemens MC30000 | 25W

Liên hệ

  • Sản phẩm: Máy vắt cam Siemens MC30000
  • Thương hiệu: Siemens
  • Made in: Đức