MÁY RỬA BÁT MIELE G 4203 SC

Liên hệ

  • Hiệu quả
    Tiết kiệm điện năng với hiệu suất A+
  • Kinh tế
    Tiết kiệm thêm 40% điện  – kết nối nước nóng
  • Đơn giản
    Sắp xếp bát đĩa đơn giản và thoải mái với thiết kế giỏ đựng thông minh