Máy rửa bát bán âm Bosch SMI67MS01E-Serie 6

Giá: 26.000.000đ Giá thị trường: 41.900.000đ

Tên sản phẩm:Máy rửa bát Bosch SMI67MS01E

Phân loại:Máy rửa bát âm tủ Bosch

Số bộ rửa:13 bộ