Hút mùi đảo Miele DA 420-6

Liên hệ

  • Năng lượng lớp A
  • 4 Đèn LED chiếu sáng
  • 3 mức tốc độ hút
  • Chức năng tắt an toàn
  • Chức năng hút mùi chuyên sâu
  • Chức năng kết nối Con@ctivity 2.0/3.0 
  • 3 Bộ lọc thép không gỉ 
  • Chế độ ngắt an toàn