Lodge – Chảo Gang Wok – 35,65cm

Giá: 4.170.000đ

  • Thương hiệu: LODGE
  • Kích thước: 35,56 cm
  • Chất liệu: Gang cao cấp