Lodge – Chảo Gang Tròn

Liên hệ

  • Thương hiệu: LODGE
  • Vật liệu: Gang
  • Màu sắc: Đen
  • Hình dạng: Chảo gang 2 quai cầm
Xóa