LÒ VI SÓNG MIELE M 6012 SC EDST

Liên hệ

  • Tự động

Đạt được kết quả nướng và xả đông hoàn hảo một cách dễ dàng  – Automatic Programmes

  • Tối ưu

Đạt được kết quả nướng tối ưu – Nướng bằng thạch anh – Quartz grill

  • Ghi nhớ

Thực hiện quy trình nhiều bước chỉ với một nút ấn

  • Ấm áp

Các món ăn chuẩn bị sẵn sàng với chức năng làm ấm