LÒ NƯỚNG ÂM TỦ MIELE H 6860 BP

Liên hệ

  • Công nghệ cảm ứng: M – Touch
  • Hơn 100 chương trình tự động
  • 20 chương trình cá nhân
  • 3 đèn Halogen chiếu sáng
  • Nhiều ngôn ngữ sử dụng
  • Chế độ tắt an toàn