Chổi, lưới lọc, chổi quét ven OZMO 600

Giá: 650.000đ

Hộp phụ kiện chọn bộ: chổi chính, chổi quét ven và lưới lọc. Sử dụng cho Model OZMO 600