Bộ nồi WMF Provence Plus 5 món

Giá: 4.500.000đ

1x chảo rang có nắp Ø 20 cm (xấp xỉ 2,5l), 1 nồi thịt 3x có nắp Ø 16 cm (xấp xỉ 1,9l), Ø 20 cm (xấp xỉ 3,3l), Ø 24 cm (khoảng 5 cm , 7l) l, 1x xoong chảo không nắp Ø 16 cm (xấp xỉ.7l)