BỘ MUỖNG OPAL 6 CÁI JOSEPH JOSEPH

Giá: 2.599.000đ

  • Có thể chịu được nhiệt độ 200°C / 392°F
  • 1 vá Spaghetti : 29.5 cm
  • 1 muỗng : 30 x 7 x 4 cm
  • 1 xẻng lật : 32 x 5 x 6.5 cm
  • 1 muỗng lỗ : 31 x 7 x 4 cm
  • 1 xẻng lỗ: 32 x 9 x 5 cm
  • 1 muôi múc canh: 29 x 9.5 x 7.5 cm