Bếp từ Miele KM 6366-1

Liên hệ

  • Mặt kính Ceramic chịu nhiệt, chịu lực 
  • Công nghệ điều khiển cảm biến Direct Selection
  • Công nghệ tự động Con@ctivity 2.0 
  • Chế độ tắt an toàn
  • 6 vùng nấu PowerFlex